8131: Heat sink compound - TYPE 44NON-SILICONE - 1LB

Phần #: 8131

Sự miêu tả: Heat sink compound - TYPE 44NON-SILICONE - 1LB


Học nhiều hơn về 8131: Heat sink compound - TYPE 44NON-SILICONE - 1LB:


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

Heat sink compound - TYPE 44NON-SILICONE - 1LB E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!