8129: Capacitor, 3 uF, 450VAC, 85C

Phần #: 8129

Sự miêu tả: Capacitor, 3 uF, 450VAC, 85C


Học nhiều hơn về 8129: Capacitor, 3 uF, 450VAC, 85C :


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

Capacitor, 3 uF, 450VAC, 85C E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!