8080K: SILICON HEATER 240/480V1.5"X29"

Phần #: 8080K

Sự miêu tả: SILICON HEATER 240/480V1.5"X29"


Học nhiều hơn về 8080K: SILICON HEATER 240/480V1.5"X29":


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

SILICON HEATER 240/480V1.5"X29" E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!