6782K: STEEL FLEX TUBE, (1/8 BSPP MALE x 1/4 BSPT FEMALE), 400mm LONG

Phần #: 6782K

Sự miêu tả: STEEL FLEX TUBE, (1/8 BSPP MALE x 1/4 BSPT FEMALE), 400mm LONG


Học nhiều hơn về 6782K: STEEL FLEX TUBE, (1/8 BSPP MALE x 1/4 BSPT FEMALE), 400mm LONG:


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

STEEL FLEX TUBE, (1/8 BSPP MALE x 1/4 BSPT FEMALE), 400mm LONG E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!