484441: K-TYPE COLOR-INDEXED THERMOCOUPLES - T/C,6 .005" SMG-COLOR(3')GLASS - E44-0944-85 ECD

Phần #: 484441

Sự miêu tả: K-TYPE COLOR-INDEXED THERMOCOUPLES - T/C,6 .005" SMG-COLOR(3')GLASS - E44-0944-85 ECD


Học nhiều hơn về 484441: K-TYPE COLOR-INDEXED THERMOCOUPLES - T/C,6 .005" SMG-COLOR(3')GLASS - E44-0944-85 ECD:


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

K-TYPE COLOR-INDEXED THERMOCOUPLES - T/C,6 .005" SMG-COLOR(3')GLASS - E44-0944-85 ECD E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!