472417: .11HP MTR ASSY, 5" IMP, 400C, N2, TEFLON, CR PABCO, MK3.6 (vacuum chamber oven) - USE P/N 486310-02

Phần #: 472417

Sự miêu tả: .11HP MTR ASSY, 5" IMP, 400C, N2, TEFLON, CR PABCO, MK3.6 (vacuum chamber oven) - USE P/N 486310-02


Học nhiều hơn về 472417: .11HP MTR ASSY, 5" IMP, 400C, N2, TEFLON, CR PABCO, MK3.6 (vacuum chamber oven) - USE P/N 486310-02:


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

.11HP MTR ASSY, 5" IMP, 400C, N2, TEFLON, CR PABCO, MK3.6 (vacuum chamber oven) - USE P/N 486310-02 E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!