433418: ADAPTER, FEMALIE "1/2 PT" TO MALE "1/2 NPT" TAPERED

Phần #: 433418

Sự miêu tả: ADAPTER, FEMALIE "1/2 PT" TO MALE "1/2 NPT" TAPERED


Học nhiều hơn về 433418: ADAPTER, FEMALIE "1/2 PT" TO MALE "1/2 NPT" TAPERED:


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

ADAPTER, FEMALIE "1/2 PT" TO MALE "1/2 NPT" TAPERED E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!