427880: 0.11HP Mtr Assy 5"imp N2 Tef MK3 (Fan seal plugged by screw 95310M rest of the assembly same as 590551) - Obsolete Use 482823

Phần #: 427880

Sự miêu tả: 0.11HP Mtr Assy 5"imp N2 Tef MK3 (Fan seal plugged by screw 95310M rest of the assembly same as 590551) - Obsolete Use 482823


Học nhiều hơn về 427880: 0.11HP Mtr Assy 5"imp N2 Tef MK3 (Fan seal plugged by screw 95310M rest of the assembly same as 590551) - Obsolete Use 482823:


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

0.11HP Mtr Assy 5"imp N2 Tef MK3 (Fan seal plugged by screw 95310M rest of the assembly same as 590551) - Obsolete Use 482823 E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!